Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kulturhistoriska miljöer och byggnader

I Knivsta finns flera sevärda och annorlunda utflyktsmål. Kommunens övriga landsbygdsorter har en rik och spännande kulturhistoria. De har sedan stenåldern varit boplatser med stor betydelse.

Kulturmiljöer i Knivsta

Knivsta präglas idag till viss del av visionen att bli den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd. Men platsens historia och Knivstas kulturmiljöer är viktiga förutsättningar för just förankring och identitet, och kommunen har en rik och spännande kulturhistoria. Knivsta och kommunens övriga landsbygdsorter har sedan stenåldern varit boplatser av stor betydelse. De fem bygdegårdarna är viktiga knutpunkter för det lokala samhälls- och kulturlivet runt om i kommunen.

Är du intresserad och vill veta mer om Knivstas kulturmiljöer? Mycket information och kuriosa finns bland annat i Knivsta biblioteks knivstasamling.

Broborg

En fornborg från tidig järnålder.

Carl Milles

En av Sveriges mest kända och betydande skulptörer är från Knivsta.

Hönsgärde

Ett spännande gravfält från järnåldern och ett trevligt utflyktsmål.

Mora Stenar

Stenarna med en kunglig historia som inspirerade till Knivstas kommunvapen

Vallbyåsen

Högst upp på Vallbyåsen finns de bautastenar som utgör sockengräns mellan Husby-Långhundra och Östuna socknar.

Wallox-Säby gravfält

Gravfält från äldre järnåldern.

Runstenen vid Alasjön

Runsten på sin ursprungliga plats vid Alasjön

Bygdegårdar

I Knivsta kommun finns fem bygdegårdar. Här kan du läsa mera om deras verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 november 2020