Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Lotterier

För att anordna ett lotteri som förening kan ibland behövas tillstånd eller licens. Här kan du läsa om vad som gäller för lotterier.

Text

Vad är ett lotteri?

Enligt spelinspektionens definition är ett lotteri när någon har chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på slumpen. Vadhållning på sportevenemang, bingospel, digitala lotter och traditionella papperslotter är exempel på lotterier. Om utgången av arrangemanget avgörs av någons prestation är det alltså normalt sett inte fråga om om ett lotteri utan då är det istället en tävling. Lotterier för allmänheten regleras i spellagen (2018:1138).

Att tänka på innan ni anordnar ett lotteri

Innan ni anordnar ert lotteri behöver ni tänka på att se till att lotteriet följer de lagstadgade bestämmelserna för lotterier enligt spellagen (2018:1138). Detta gör ni genom att följa stegen nedan:

1. Ta reda på om det behövs licens eller registrering för ert lotteri

För att anordna ett lotteri krävs ofta en registrering hos kommunen eller en licens hos Spelinspektionen. Däremot finns några undantag. Det första ni som förening behöver göra innan ni anordnar ett lotteri är därför att ta reda på vad som gäller för ert lotteri. Läs i den översta plusboxen nedan om kriterierna för att anordna lotterier utan licens eller registrering som ideell förening/trossamfund. För övriga arrangörer gäller motsvarande kriterier i den andra plusboxen. Uppfyller ni samtliga kriterier behöver ni ingen licens eller registrering av ert lotteri och kan hoppa över följande steg.

Samtliga kriterier nedan behöver uppfyllas för att en förening eller ett trossamfund ska få anordna ett lotteri utan registrering hos kommunen eller en licens hos spelinspektionen.

 • Föreningen ska ha varit verksam i minst två år och fungera som en juridisk person.
 • Lottpriset får högst vara 1/4000 av ett prisbasbelopp.
 • Vinsterna får endast vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 av ett prisbasbelopp.
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en specifik kommun.
 • Lotteriet anordnas i samband med tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i. Till exempel en match, en teaterföreställning eller ett bingospel.

Samtliga kriterier nedan behöver uppfyllas för att övriga arrangörer (exempelvis privatpersoner eller företag) ska få ett anordna lotteri utan en licens hos spelinspektionen.

 • Lottpriset får högst vara 1/4000 av ett prisbasbelopp.
 • Vinsterna får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinster får högst vara 1/60 av ett prisbasbelopp.
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet, lotteriet ska alltså vara förhandsdraget.
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med:
  En offentlig nöjestillställning
  2. En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
  3. En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.
 • Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen

Text

2. Ta reda på om ni kan registrera ert lotteri hos kommunen.

Om ert lotteri behöver registreras görs detta hos kommunen som ansvarar för registreringslotterier av ideella föreningar och registrerade trossamfund (övrig tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för). Även detta kräver dock att lotteriet uppfyller vissa kriterier. Nästa steg är därför att ta reda på om ni kan registrera ert lotteri hos kommunen. Läs i plusboxen nedan om kriterierna för kommunala registreringslotterier för ideella föreningar och trossamfund. För övriga arrangörer (till exempel privatpersoner och företag) gäller istället att ansökan om licens behöver sökas hos spelinspektionen, se punkt 3.

Samtliga kriterier nedan behöver uppfyllas för att få registrera ett lotteri hos kommunen. Uppfylls inte alla kriterier behöver licens sökas hos spelinspektionen

 • Värdet av en kontantvinst får högst uppgå till ett prisbasbelopp. Värdet av varuvinster får vara högre.
 • Värdet av vinsterna ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde i lotteriet.
 • Den totala omsättningen i föreningens samtliga lotterier som anordnas under den femåriga registreringsperioden får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.
 • Lotterier får endast tillhandahållas inom den kommun där tillstånd söks.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

Text

3. Ansök om registring eller licens för ert lotteri

Behöver ert lotteri registreras eller en licens enligt punkt 1 är det dags att ansöka om det. Är ni en ideell förening eller trossamfund som uppfyller kriterierna under punkt 2 ansöker ni om registering av lotteriet hos kommunen. Om ni ej uppfyller samtliga kriterier under punkt 2 eller är en övrig arrangör (till exempel privatperson eller företag) görs istället en ansökan om licens hos Spelinspektionen.

 • Ansök om registrering av lotterier hos kommunen: Ansökan om att registrering av lotteriet görs hos Knivsta kommun via Kontaktcenter genom att maila till knivsta@knivsta.se. Läs mer om ansökan, avgifter, kontroll och redovisning av lotterier i Knivsta kommun nedan.
 • Ansök om licens hos Spelinspektionen: Ansökan görs på spelinspektionens hemsida. Se länk i rutan "Relaterad information".

Text

Ansökan, avgifter och kontroll av registreringslotteri i Knivsta kommun

Ansökan: Vid ansökan ska stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och den ekonomiska redovisningen bifogas. En lotteriansvarig ska även ha utsetts och dokumentation (exempelvis styrelseprotokoll eller årsmötesprotokoll) som styrker detta ska bifogas vid ansökan. Se blankett för ansökan nedan:

Ansökningsblankett registrering av lotteri Pdf, 45.8 kB.

Avgift: Ett tillstånd för ett registreringslotteri kostar 300 kronor och gäller i 3 år. Föreningen måste även betala ett kontrollantarvode på 3 procent av beräknad omsättning för varje lotteri. 

Kontroll och redovisning: Vid beviljad registrering att få anordna kommunala registreringslotterier tilldelas föreningens/trossamfundet en lotterikontrollant. Lotterikontrollanten vägleder, granskar och kontrollerar löpande lotteriverksamheten. Varje planerat lotteri ska först godkännas av kontrollanten innan försäljning får påbörjas.Föregående kalenderårs genomförda lotterier ska av föreningen/trossamfundet redovisas till kontrollanten senast 15 februari varje år. Se blankett för redovisning nedan:

Blankett lotteriredovisning Pdf, 387.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Text

Så här behandlar kommunen dina personuppgifter

När du ansöker om lotteritillstånd kommer Knivsta kommuns kommunstyrelse att behandla dina personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Behandlingen av personuppgifter i våra administrativa system kan du normalt inte invända mot. Du har däremot bland annat rätt att få utdrag från registren och att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan vända dig till handläggaren för ditt ärende eller kommunens dataskyddsombud (dataskyddsombud@knivsta.se).

Läs mer om dina rättigheter på sidan Dataskydd.

Gå till sidan Dataskydd

Text

Text

Kontakta oss

Har du frågor? Vi hjälper dig!

För frågor rörande kulturföreningar, kontakta kommunens kulturstrateg Jon Hulander. Mail: jon.hulander@knivsta.se. Telefon: 018-34 70 31

För frågor rörande övriga föreningar, kontakta kommunens föreningsutvecklare Nathalie Willgard. Mail: forening@knivsta.se Telefon: 018-34 69 06

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 12 januari 2024