Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kulturprogram för förskolor, familjedaghem och skolor

Utbildningskontoret och Fritids- och kulturkontoret har kommit överens om ett Kulturprogram för förskolor, familjedaghem och skolor. Kulturprogrammet garanterar en professionell kulturupplevelse per läsår för fyra- och femåringar samt elever i förskoleklass upp till årskurs nio.

Knivsta är en av Sveriges snabbast växande kommuner med en stor del invånare som består av barn och unga i förskole- och skolålder. Med barnkonventionen, läroplaner och andra styrdokument som grund vill Knivsta kommun stärka barn och ungas tillgång till kultur och har därför upprättat ett kulturprogram.

Kulturprogrammet bidrar till att barn och unga får tillgång till fler kulturella upplevelser i sin vardag, vilket i sig bidrar till identitetsskapande och personlig utveckling för den tänkta målgruppen.

Minst en professionell kulturupplevelse per läsår

Knivsta kommun garanterar genom kulturprogrammet att alla fyra- och femåringar samt elever från förskoleklass upp till nionde klass får uppleva minst en professionell kulturupplevelse per läsår. Detta innefattar både kommunala och fristående förskolor, familjedaghem, grundskolor och grundsärskolor.

En överenskommelse är upprättad mellan Utbildningskontoret och Fritids- och kulturkontoret för att ovanstående garanti ska kunna efterlevas och arbetet med Kulturprogrammet sker i samarbete kontoren emellan.

Tanken är att kultupplevelserna kommer för- och/eller efterarbetas i gruppen med ordinarie pedagog, vilket ger barnen/eleverna utrymme att tänka efter, reflektera och själv uttrycka sig kring upplevelsen. Oftast finns ett pedagogiskt material att tillgå som är anpassat utefter den specifika kulturupplevelsen.

 

När en elev har gått ut grundskolan
i Knivsta kommun ska hen ha fått ta del av:

 • Professionell scenkonst i olika former, exempelvis dans,
  nycirkus, teater, musik, opera.
 • Professionell konst inom olika genrer, exempelvis textilkonst,
  performance, keramik, målning, stillbilder.
 • Film, exempelvis spelfilm, animerad film, dokumentärfilm.
 • Litteratur, exempelvis besök av författare eller dramatiker.
 • Kulturarv i form av materiella och immateriella uttryck,
  exempelvis historiska platser och byggnader, berättelser
  och traditioner.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 5 oktober 2023