Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ängbyskogens naturreservat

Ängbyskogen ligger centralt i kommunen, nära tätorten intill Ängbyskolan. Skogen innehåller många olika naturtyper, så som trädklädd betesmark, barrnaturskog och fuktäng. Under året arbetar Knivsta kommun med att märka stigar, leder och reservatsgränser i Ängbyskogen.

Ängbyskogen

Parkering

Välkommen till Ängbyskogen! Parkera gärna vid Ängby park som har fri parkering hela dygnet.

Ängbyskogen är ett relativt nytt reservat. Under året har träd och sly röjts av en naturentreprenör och reservatsgränsen har märkts upp med naturreservatssymboler på träd och stolpar.

Kommunen sätter upp gula och blåa färgmarkeringar på träden, för att du som besöker naturreservatet ska veta om du har valt rätt stig. Färgmarkeringarna visar om stigen enbart är en gångstig, eller om det också är tillåtet att rida där.

Du ser en karta över färgmarkeringarna längre ned på sidan.

De färgade banden har stor betydelse för vår gemensamma trivsel och säkerhet i naturreservatet. Därför är det viktigt att de inte plockas ner från träden.

Just nu pågår arbete med fem entrépunkter in i skogen. Varje entrépunkt ska få en informationsskylt och dessa kommer på plats under vintern/våren 2023-2024.

När informationsskyltarna sitter uppe lägger vi upp mer information här på sidan om de markerade lederna i blått (gående), gult (gående och hästar) och orange (Upplandsleden och cyklar).

Träd med blå markering bredvid stig

Så läser du färgmarkeringarna

Blått = gångstig
Gult = stig där även ridning är tillåtet
Orange= Upplandsleden, där vandring och cykling är tillåtet

Du ser färgmarkeringarna här nedan på vår karta. Du kan också ladda ned kartan som pdf via länken.

karta över färgmarkeringarna Ängbyskogen
Översiktskarta över Ängbyskogen

Bildande av naturreservat Ängbyskogen

Kommunfullmäktige i Knivsta kommun beslutade den 1 juni 2022, med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken, att bilda naturreservatet Ängbyskogen. Naturreservatet är 79,4 hektar stort och ligger norr om Gredelbyleden, väster och nordväst om Knivsta.

Skogen innehåller många olika naturtyper, så som trädklädd betesmark, barrnaturskog och fuktäng för att nämna några. Skogen innehåller redan nu skyddsvärda arter som är viktiga att bevara och främja. Skötselplanen är också skriven för att främja den biologiska mångfalden i reservatet.

Varför bilda naturreservat?

Knivsta växer i en snabb takt och det byggs tätt kring centrum. Därför är det av intresse att bevara tätortsnära natur- och friluftsområde för allmänheten. Ängbyskogens naturreservat är väl lämpad för det på grund av sitt centrala läge. Kring skogen finns flera närbelägna skolor och passar därför bra för utomhuspedagogik, bland annat för kommunens naturskola.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 3 juni 2022