Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kretsloppspark och återvinningsstationer

Under de här sidorna har vi samlat information om källsortering och återvinning.

Förändrade förutsättningar vid Knivsta kretsloppspark till följd av Coronaviruset

Då vi märkt ett ökat antal besökare på kretsloppsparken vill vi minska risken för spridning av coronaviruset. Vi har därför beslutat att införa tillfälliga begränsningar i antalet besökare som får vistats samtidigt på kretsloppsparken.

Detta kan medföra ökade köer, som vi hoppas på förståelse för. Av hänsyn till våra medarbetares och besökares hälsa kommer vi att försöka hålla ett fysiskt avstånd till dem vi pratar med och hoppas på förståelse även för det.

Vi ber dig också att följa Folkhälsomyndighetens råd och inte besöka oss om du är sjuk – för din och vår skull.

Stort tack på förhand!

Skyldighet att sortera

Som konsument är du skyldig att sortera ut dina förpackningar och tidningar och lämna till återvinning. Tack vare att du sorterar återvinns ditt avfall till nya produkter. 

En kladdig förpackning behöver inte rengöras för återvinningens skull, det räcker oftast att skölja med lite kallt vatten. Speciellt viktigt är det att du sorterar och lämnar in ditt farliga avfall, då kan vi se till att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Felsorteringsavgift

För att kontrollera kvaliteten på sorteringen av mat- och restavfall gör renhållningspersonalen stickprov på avfallet. Är sorteringen bristfällig får du betala en felsorteringsavgift. Avgiften är 500 kr per felsorterat kärl och tas ut när vi ger dig ett andra påpekande om bristfällig sortering. Påpekandet gör vi genom att skicka ett brev till dig. Fortsätter bristerna även efter detta överlämnas ärendet till kommunens miljöenhet som kan besluta om sanktioner. Behöver du hjälp med sorteringen är du välkommen att kontakta oss.

Utdrag ur nämndbeslut:
"Enligt Knivsta kommuns renhållningsordning "Föreskrifter 6 § Kvalitetskontroll" har kommunen rätt att utföra stickprovskontroll av hushållsavfall i syfte att säkerställa renhetsgraden på avfallet. Kommunen har även rätt att utverka en särskild avgift vid felsorterat avfall.

Kraven på ökad återvinning och återanvändning av avfall växer och därmed även behoven på en hög renhetsgrad för att materialet ska kunna återvinnas till nya produkter och återföras till kretsloppet. Den uppföljning som genomförts genom dokumenterade plockanalyser visar att stora mängder återvinningsbara förpackningar förekommer i sorterat brännbart hushållsavfall (kärl- och säckavfall från hushåll och verksamheter). Ett exempel på verktyg för att motivera till en förbättrad sortering av hushållsavfallet är att införa en avgift för felsorterat hushållsavfall. Felsorteringsavgiften tas ut i de fall som man kan styrka uppenbar och återkommande felsortering."

Läs mer i dessa dokument och webbplatser

Skyltmaterial för soprum

Här kan du ladda ner skyltar för uppmärkning av kärl i soprum. Behöver du skyltmaterial för förpackningar beställer du det från Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 19 augusti 2020