Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Östuna kyrka

Östuna kyrka uppfördes troligen under slutet av 1400-talet. Dopfunt och krucifix från 1200-talet tyder på att här funnits en tidigare kyrka.

En medeltida stiglucka finns bevarad söder om kyrkan. På kyrkogården ligger ett litet gravkor byggt 1777.

Salkyrka med rektangulär form

Den medeltida salkyrkan har en enkel rektangulär plan med sakristia i norr och vapenhus i söder. Fasaderna är putsade och kyrkan täcks av branta sadeltak. Långhus och sakristia uppfördes under 1300-talet eller 1400- talets första hälft. Vapenhuset kom till under 1400-talets senare hälft. Valven är ursprungliga.

Kyrkan nyinreddes till stor del under 1700-talet. 1858 upptogs fönster på den norra sidan, och fasaderna rappades. Interiören genomgick en hårdhänt restaurering 1895, men återfick sin 1700-talsprägel vid 1938-års restaurering. Väggar och valv omkalkades 1964.

Östuna kyrka
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juli 2024