Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Regler och styrande dokument

Kommunernas verksamhet styrs av lagar och förordningar som beslutas av riksdagen och regeringen.

Lagar och förordningar styr kommunala verksamheter

Kommunernas verksamhet styrs av lagar och förordningar som beslutas av riksdagen och regeringen. Kommunallagen, förvaltningslagen, socialtjänstlagen, skollagen och miljö- och hälsoskyddslagen är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

Vid sidan av lagar och förordningar finns också lokala regler och föreskrifter som kommunen har rätt att besluta om. Det kan vara ordningsföreskrifter och taxor, som alla i kommunen är bundna av, eller egna styrdokument som innehåller riktlinjer för hur kommunen bedriver sin verksamhet.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020