Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Grannars möjlighet att påverka

Vid prövning av vissa lov och förhandsbesked är byggnadsnämnden skyldig att skicka ansökan på remiss till grannar och andra berörda. Deras yttranden utgör en del av det underlag som ligger till grund för byggnadsnämndens beslut.

När grannar ska få möjlighet att yttra sig

Byggnadsnämden ska skicka ut remiss till berörda sakägare om en ansökan om lov eller förhandsbesked avser en åtgärd som till exempel:

  • Innebär en avvikelse från detaljplanen
  • Ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser och åtgärden inte innebär att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad.

Ingen remiss behövs dock om det är uppenbart att lov inte kan ges.

Vem är berörd granne?

Vilka grannar som är berörda avgörs från fall till fall. Några som alltid räknas är så kallade rågrannar, det vill säga grannar som du delar tomtgräns med.

Det kan också handla om människor som bor i fastigheter längre bort, om till exempel deras utsikt kan påverkas av ditt byggprojekt. Det är vi på byggenheten som gör en bedömning av vilka grannar som ska höras.

Här kan du läsa mer om att höra grannar och andra berörda på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att överklaga ett beslut

Om du är berörd i ärendet och du inte är nöjd med bygg- och miljönämndens beslut kan du överklaga beslutet. Ditt överklagande kommer då att hanteras av Länsstyrelsen i Uppsala län om ditt överklagande har inkommit i rätt tid.

Överklagan ska ske inom tre veckor från den dagen du blivit delgiven beslutet eller inom fyra veckor om du är en sakägare som blivit informerad om beslutet via Post- och Inrikes tidningar.

Här kan du läsa mer om att överklaga ett beslut

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020