Eldningsförbud i skog och mark
Nu är det torrt i skog och mark. Eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse råder tills vidare i hela Uppsala län. Läs mer

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Knivsta gamla kyrka

Knivstas gamla kyrka bär namnet S:t Stefans kyrka. Kyrkans långhus och sakristia uppfördes omkring 1300. När kyrkan byggdes var den omgiven av vatten i söder och väster.

S:t Stefans kyrka är en gotisk gråstenskyrka med rektangulärt långhus, sakristia i norr och vapenhus i söder. Långhuset har tre så kallade travéer, varav koret utgör det östligaste. Den bevarade dopfunten tyder på att här funnits en tidigare kyrka.

Korvalvet har en speciell form som har sin motsvarighet närmast i Finland. Vapenhuset tillkom i slutet av 1400-talet eller början av 1500-talet. I vapenhuset syns långhusets rikt profilerade sydportal i rött och svart tegel. Valven slogs och målades i slutet av 1400-talet. 1760 förstorades fönstren. Kyrkan putsades ut- och invändigt 1804.

Kalkmålningar togs fram 1892

Vid 1892 års restaurering togs kalkmålningarna fram, och kyrkan fick ny inredning i gotisk stil. Idag har gavelröstenas tegelornering framtagits.

I interiören kvarstår i princip bara den gotiska predikstolen från restaureringen 1892, i övrigt har kyrkorummet fått sin prägel 1960. Det medeltida altarskåpet har återfått sin dominerande plats ovanför altaret.

Knivsta gamla kyrka
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 november 2020