Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Vision och mål

På Sjögrenska gymnasiet behandlar vi alla olika! Det låter möjligtvis provocerande men det är det som gör skolan speciell. Alla elever är inte lika, alla elever har olika förutsättningar, inlärningsstil, behov och mål med sin utbildning. Sjögrenska gymnasiet utgår från eleven och anpassar studierna därefter.

Det mål som Sjögrenska gymnasiet strävar mot är att varje elev efter sina studier ska vara anställningsbar eller förberedd och redo för nästa utbildningssteg. Den stora praktiska delen av utbildningen liksom den teoretiska ska genomsyras av bredd och variation.

Att som lärling vara ute halva sin gymnasietid på en arbetsplats ger resultat. Idag har i stort sett alla tidigare elever blivit anställda. Tänk på att lärlingsutbildning är krävande då du som elev går ifrån en skyddande skolmiljö ut i det verkliga arbetslivet tidigt i din utbildning. Det ställer högre krav på eget ansvar och personlig mognad. Utbildningen ger möjlighet till grundläggande högskolebehörighet.

På Sjögrenska gymnasiet ska alla elever trivas och må bra. Förutom den nära kontakten mellan personal och elever och det förebyggande arbetet från Likabehandlingsgruppen genomförs också varje år en trivselenkät för att göra skolan bättre och bättre!

Sidan uppdaterades: 16 februari 2024