Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Tack 2023, välkommen 2024!

Ett turbulent år börjar närma sig sitt slut och det är dags att summera. Här nedan har näringslivsenheten sammanfattat 2023.

I år har vi på näringslivsenheten haft tre saker i fokus. Vi har byggt och underhållit externa relationer med lokala företag, investerare och regionala partners. Vi har lyft blicken om hur Knivstas unika potential i tillväxtstråket Stockholm-Uppsala kan realiseras utifrån ett näringslivsperspektiv. Vi har byggt en stabil grund för kommunens samlade näringslivs- och tillväxtarbete framåt. Tack alla ni som bidragit! Här kommer ett axplock av våra aktiviteter:  

  • På årets upplaga av Framtid Knivsta, som arrangerades av näringslivsenheten och Knivsta företagarförening, nådde majoritet och opposition fram till ett handslag om att ta fram en långsiktig vision för Knivstas utveckling.

  • Frukostträffarna ”Pulsen på Knivsta” har varit välbesökta med i snitt 50 besökare som har tagit del av företagarpaneler och gäster inom teman som praktiskt hållbarhetsarbete, omvärldsanalys och stresshantering. Några av frukostträffarna har vi också gjort i nya samverkansformat till exempel tillsammans med banker och Almi.
  • Näringslivsgalan har återstartats och var i år ett varmt, intimt och festligt arrangemang med välförtjänta vinnare inom olika priskategorier. Vi har också kört ett uppskattat sommarmingel i Ar, nyföretagarlunch samt dialogmöten mellan chefer och företag inom myndighetsservice och upphandling. Det har också genomförts kvartalsvisa möten med Knivsta fastighetsnätverk och ett nytt nätverk för fastighetsaktörer med fokus centrumutveckling är under uppstart.
  • Företagsbesök har genomförts löpande under året. Vi har också sett till att vårt regionala samarbete är levande och starkt där vi bedriver utvecklingsarbete över kommungränser. Alltifrån studiebesök, till gemensam marknadsföring inom besöksnäring, nytt deltagande i Stockholm Business Alliance (SBA) etableringsråd och analysnätverk samt marknadsutveckling kring nästa generations verksamhetsområde. Vi tog emot landshövdingen med besök hos företagare i centrala Knivsta, verksamhetsområdet Ar och gröna näringar.
  • En ny handlingsplan för åtgärder inom myndighetsservice och etablering har tagits fram och antagits av tre politiska nämnder (kommunstyrelsen, samhällsutvecklingsnämnden och bygg-och miljönämnden). Näringslivsenheten har drivit analyser och utveckling kring framtida verksamhetsmark i dialog med marknadsaktörer samt även deltagit i tidig dialog inför ny översiktsplan.
  • Vi ser också att Knivstas företagare är skickliga och att Knivsta som plats utmärker sig. Noors slott har blivit nominerad till stora turismpriset och Lions miljöstipendium gick till Näsets Gröna. Knivsta hamnar i topp i länet i flera olika mätningar av företagsklimat.

Men som bekant räcker det inte att ha goda förutsättningar och relationer är en färskvara. Förväntningarna från omvärlden är höga på att få fram en långsiktig vision och välfungerande kommunal service för att ta hand om Knivstas unikt goda förutsättningar och potential. När vi går in i 2024 är det leverans från hela kommunen som gäller.

Ett varmt tack våra partners – Svenskt näringsliv, Handelskammaren, Stockholm Business Alliance, Knivsta företagarförening, Almi Uppsala, Nyföretagarcentrum och alla företagare i Knivsta för ert grymma arbete och engagemang. Nu tacklar vi det nya året tillsammans!

Gott nytt 2024 önskar näringslivsenheten - Gustav, Pernilla och Kent

bild med e-postsymbol
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 19 december 2023