Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Knivsta växer

Välkommen till Knivsta växer!

Nu har du kommit till Knivsta kommuns webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling. Här kan du ta del av hur Knivsta växer och utvecklas, vad som byggs i kommunen och hur Knivsta kommun planerar för att möta framtidens behov av bostäder, omsorg och infrastruktur. Du kan också läsa mer om Knivsta kommun, om tätorterna och den levande landsbygden, om människorna i Knivsta och om allt det som händer inom kultur, fritid, skola och omsorg. 

Välkommen in!

Aktuellt

Bygga, bo och miljö

Småstaden Knivsta växer fram

Knivstas vision, befolkningsprognoser, fyrspårsavtalet med staten och stadsutvecklingsprojekt. Läs mer om hur småstaden Knivsta växer fram, i samverkan med en levande landsbygd.

Bygga, bo och miljö

Var med och tyck till om förslaget till stadsutvecklingsstrategi för västra Knivsta och Alsike!

Inom stadsutvecklingsprogram Knivsta 2035 planerar Knivsta kommun för två hållbara stadsdelar. Nu har vi tagit fram ett förslag för de två områdena. Fram till 15 september kan du som bor och verkar i Knivsta lämna dina synpunkter på förslaget. Välkommen att delta och påverka!

Bygga, bo och miljö

Gå guidade promenader via mobilen i morgondagens hållbara stadsdelar

Vill du få en bild av hur de två hållbara stadsdelarna kan komma att se ut i framtiden, enligt förslaget till stadsutvecklingsstrategi? Välkommen att gå våra guidade promenader i västra Knivsta respektive Alsike! Under turerna tar du del av karta, filmer och information. Följ med!

Politik och organisation

Medborgarrådets enkät #3 - om framtidens Knivsta

Nära till grönska och natur. Ett utbud av kaféer och restauranger. Och möjlighet för invånarna att transportera sig med både kollektivtrafik och egen bil. Det är delar av det som Medborgarrådets deltagare tycker ska prioriteras när framtidens Knivsta planeras.

Bygga, bo och miljö

Vad händer i Centrala Ängby?

Nu byggs det i Centrala Ängby. Här växer ett nytt område fram, med gator, radhus, flervåningshus och förskola. Se de nya gatorna och vägarna, ta del av vad som händer just nu och hur det kommer att se ut när det är klart!

Bygga, bo och miljö

Knivsta kommuns stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy

Allt som byggs i kommunen framöver ska följa den strategi med stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy som antogs under 2020. I strategin anges bland annat hur höga hus får vara i olika delar av tätorterna och vilka färger som rekommenderas på fasaderna. Läs strategin och se filmen om priciperna här.

Nyheter