Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

En levande landsbygd i framtidens Knivsta

Knivsta kommun rymmer anrik jordbruksbygd. Landsbygden lever fortsatt i hög grad, med gårdar och byar utspridda som ett pärlband på knivstaslätten. Cirka 23 procent av dagens knivstabor bor på landsbygden. Det tydliga målet, som anges både i kommunens politiskt fastslagna vision och i den gällande översiktsplanen, är att Knivstas landsbygd ska fortsätta leva och utvecklas även i framtiden. Småstaden ska utvecklas i nära samverkan med en levande landsbygd.

Traktor skördar på åker
Faluröda hus på landet i Lagga

I den politiskt fastslagna visionen för Knivsta kommun kan utläsas att framtidens Knivsta ska vara en modern och hållbar småstad, som samverkar med en levande landsbygd.

Även om en stor andel av den kommande befolkningstillväxten kommer att ske i kommunens tätorter är alltså målet att Knivstas landsbygd även fortsatt ska få förutsättningar att både leva och utvecklas.

Budskapen om vikten av en levande landsbygd i framtidens Knivsta återkommer också flertalet gånger i kommunens gällande översiktsplan, som fungerar vägledande i arbetet med stads- och samhällsutveckling.

I översiktsplanens inledning beskrivs riktningen så här:

”Översiktsplanen för Knivsta kommun 2017 – Mot år 2035 med utblick mot 2050” tar sikte på en kommun som fortsätter att växa, där framförallt Knivsta och Alsike tätorter börjar växa ihop. Översiktsplanen möjliggör även en utveckling utanför de två stora tätorterna i kommunen. Ett livskraftigt företagande ska utvecklas både i tätorten och på landsbygden. Översiktsplanens utmaning är att kombinera fortsatt utveckling av kommunen samtidigt som närheten till en rik naturmiljö värnas.”

Kapitel 6 i översiktsplanen 9 ägnas åt just landsbygden och hur den fortsatt ska leva och utvecklas i ett framtida Knivsta kommun. Här finns budskapen som anger ambition och riktning för landsbygdens utveckling, från helhetsperspektivet till mer specifika ramar för landsbygdens verksamheter och nya, lantligt belägna, bostäders placering och utformning.

I kapitlet står bland annat att läsa:

”På landsbygden ska invånare både kunna bo, arbeta och tillbringa sin fritid. Knivstas landsbygd har stor potential för utveckling av nya verksamheter, bostadshus och attraktionspunkter för besökare. Här finns ett rikt natur- och kulturlandskap samt ett antal små och medelstora företag som skapar arbetstillfällen.

En hållbar landsbygdsutveckling innebär att det finns förutsättningar för att utveckla det unika som landsbygden har att erbjuda. En levande landsbygd förutsätter att möjligheter finns för att utveckla bra boende, entreprenörskap och företagande. Kyrkby - ar och byar ska fungera som naturnära platser som är attraktiva för boende och verksamheter samtidigt som landsbygdskaraktären och kulturlandskapets kvalitéer bevaras för framtida generationer.”

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023