Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Gym, idrottsanläggningar och övriga lokaler

Kommunen ska utöver vad som framgår av miljötillsynsförordningen (2011:13) även ha tillsyn på lokaler /byggnader/anläggningar där det vistas många människor.

Verksamheter utan anmälningsplikt

En del verksamheter behöver inte skicka in en anmälan till miljöenheten, men omfattas ändå av generella krav på egenkontroll. Verksamheter utan anmälningsplikt får tillsyn av miljöenheten. Att informera om verksamheten är frivilligt men underlättar. Miljöenheten kan då lämna råd och anvisningar som du kan behöva.

Här kan du informera om din verksamhet till Miljöenheten Pdf, 444.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Alla handlingar bör vara i pdf-format och skickas in till miljoenheten@knivsta.se

Exempel på verksamheter utan anmälningsplikt

  • byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen.
  • lokaler för undervisning (annan undervisning än skola), vård eller annat omhändertagande.
  • samlingslokaler där många människor brukar samlas.
    hotell, pensionat och liknande lokaler.
  • idrottsanläggningar, gym, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor.
  • lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, (om ej skärande och stickande).
  • lokaler för förvaring av djur.

Taxor och avgifter

E-tjänster och blanketter

Alla handlingar bör vara i pdf-format och skickas in till miljoenheten@knivsta.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 7 mars 2024