Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Tidig dialog våren 2023 - tack för ert deltagande!

En första så kallad tidig dialog inför arbetet med nya översiktsplanen genomfördes mellan 1 mars och 31 maj 2023. Under den hade du som bor och verkar i Knivsta möjlighet att lämna dina tankar och idéer om Knivsta kommuns utveckling och framtid. Här hittar mer information om dialogens olika aktiviteter och vad som sker nu.

Vad är en tidig dialog?

Den tidiga dialogen i processen att ta fram en ny översiktsplan syftar till att i ett tidigt skede samla in tankar och idéer från invånarna om Knivsta kommuns utveckling.

Dessa tankar och idéer ligger sedan till grund för det vidare arbetet med att ta fram ett förslag till ny översiktsplan för Knivsta kommun.

Läs mer om processen att ta fram en ny översiktsplan (enligt plan- och bygglagen, PBL)

Tidig dialog i Knivsta kommun 1 mars - 31 maj 2023

Under våren 2023 genomfördes en tidig dialog i Knivsta kommun. Under den kunde du som bor och verkar i Knivsta bland annat möta oss på plats ute i kommunen för att samtala, ställa frågor och berätta om vad du tycker om Knivsta kommuns framtid.

Dialogmöten

Vår knivstaturné ägde rum under maj månad och gjorde stopp i Husby-Långhundra 26 april, Knivsta 3 maj, Alsike 11 maj, Vassunda 24 maj och Lagga 31 maj. Många förslag, tankar och idéer kom fram under dialogmötena. Stort tack till alla som deltog för kloka tankar och stort engagemang!

Läs mer om dialogmötena här

Tankar och idéer per post, formulär och karta

Under hela dialogperioden kunde du också lämna dina tankar och idéer genom att skicka in e-post eller brevpost, använda ett textformulär här på hemsidan eller markera dina smultronställen och platser att utveckla i webbkartan.

Sammanställning av tidig dialog

Tack för er medverkan och deltagande under den tidiga dialogen! Många värdefulla förslag, tankar och idéer har kommit gällande Knivstas utveckling och framtid. Här kan du läsa sammanställningen av de tankar och idéer som inkom under tidig dialog.

Här kan du läsa sammanställningen av tidig dialog (pdf) Pdf, 7.2 MB.

Vad händer framöver?

Tankarna och idéerna från dialogen tar vi nu med oss in i arbetet med ett förslag till ny översiktsplan. När förslaget är klart kommer du att bjudas in till vara med och lämna dina synpunkter på förslaget, under samråd och granskning. Processen är reglerad i plan- och bygglagen (PBL).

Här kan du se vilka steg som ingår i framtagandet av en ny översiktsplan och hur du kan vara med och påverka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 5 mars 2024