Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Heltid som norm

Heltidsarbete i välfärden är en viktig och aktuell fråga i Knivsta, precis som i hela Sverige. Fler medarbetare behövs och att fler arbetar heltid är avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov. I Knivsta kommun tillämpar vi därför heltid som norm.

Att arbeta heltid är även viktigt för den enskilde individen, eftersom sysselsättningsgraden påverkar inkomsten. En ökad inkomst påverkar i sin tur viktiga trygghetssystem som föräldraförsäkring, ersättning vid sjukdom, arbetslöshet och pension.

Idag är många av de som jobbar deltid kvinnor, vilket även gör frågan viktig ur ett jämställdhetsperspektiv.

Heltid som norm

Mot bakgrund av det här har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) gemensamt beslutat om att starta ett arbete för att införa heltid som norm i alla kommuner. Hur det här arbetet genomförs i kommunerna varierar.

I Knivsta kommun arbetar vi med frågan sedan 2018 då kommunstyrelsen beslutade att anta en handlingsplan för att införa heltid som norm i kommunen. Arbetet sker i nära samarbete med Kommunal och de som berörs är alltså de medarbetare i kommunen som tillhör Kommunals avtalsområde.

Ingen kommer tvingas arbeta heltid

Som arbetsgivare ser vi ett stort värde i att kunna erbjuda våra medarbetare möjligheten till den trygghet som en heltidsanställning innebär. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder schyssta villkor så att vi kan behålla våra medarbetare och attrahera och rekrytera nya vid behov.

Det är viktigt att påpeka att ingen kommer att tvingas arbeta heltid. Vi har full förståelse för att det finns anledningar som gör att man inte vill, kan eller har möjlighet att arbeta heltid under vissa delar av livet. Det kommer därför finnas möjlighet för dem som omfattas av heltid som norm att söka tjänstledigt och därmed jobba deltid.

Vuxen och barn
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 maj 2023