Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

30 september 2022 kl 16:12

Politik och organisation

Knivsta.Nu och Kristdemokraterna bildar nytt styre i Knivsta kommun

Idag fredag kallade Knivsta.Nu och Kristdemokraterna till gemensam presskonferens i Knivsta kommunhus. Från partierna deltog Matilda Hübinette (KNU) och Mimmi Westerlund (KD). Man meddelade att de två partierna enats om att tillsammans styra i minoritet under kommande mandatperiod, med stöd av Sverigedemokraterna.

Under presskonferensen pekade man ut tre prioriterade huvudområden att arbeta med under mandatperioden 2022-2026:

Stadsutveckling. Sänkt byggtakt, småskalighet samt se över inriktningen på det som byggs kopplat till Fyrspårsavtalet. Framkomligheten för trafik och parkeringssituationen ses över.

Skola och förskola. Fokus på studiero, trygghet och arbetsmiljö för barn, elever och personal. Målet är att successivt minska barngruppernas storlek i förskolan.

Ekonomi. En plan för ekonomi i balans, där inriktningen bland annat ska vara en orörd skattesats och en långsiktig utfasning av beroendet av exploateringsintäkter.

I valet fick Knivsta.Nu 27,51 procent av rösterna och 9 mandat i kommunfullmäktige. Kristdemokraterna fick 11,26 procent av rösterna och 3 mandat. Sverigedemokraterna fick 12,57 procent av rösterna och 4 mandat.

Se den fastställda mandatfördelningen här

Vad händer nu?

Valresultatet för Knivsta kommun är fastställt och mandatfördelningen klar. Nya kommunfullmäktige sammanträder för första gången den 27 oktober.

Ett budgetförslag kommer att presenteras och planeras för beslut i november.

När nya kommunfullmäktige tillträtt kommer valen till nämnder och styrelser att genomföras. Det sker under hösten. De nya ledamöterna tillträder i januari.


Sidan uppdaterades: 30 september 2022