Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Eldning

Eldning av trädgårdsavfall i detaljplanerat område är enligt lokala miljö- och hälsoföreskrifterna för Knivsta kommun förbjudet under tiden 1 april till 30 september med undantag för den 30 april. Tillstånd för majbrasor ska sökas hos polisen.

Eldning är endast tillåten om den kan ske utan att väsentlig olägenhet uppstår för människors hälsa och inte strider mot brandrisknivån eller renhållningsordningen.

Här kan du ta del av renhållningsordningen Pdf, 1.7 MB.

Läs mer om vad som gäller för eldning under Valborg i Knivsta kommun hos Brandkåren Attunda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kolla brandrisknivå

Om du bor på landet och vill elda trädgårdsavfall ska du först kontrollera brandriskprognosen i ditt område. Det kan du göra genom att ladda ner appen BRANDRISK ute som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark.

Ladda ner appen via App Store Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner appen via Google Play Länk till annan webbplats.

Vid andra frågor eller funderingar kan du ringa till Brandkåren Attunda.

Telefonnummer: 08-594 696 00

Oavsett prognosen så är det alltid du själv som är ytterst ansvarig för ditt eldande.

Läs mer om vad som gäller vid eldning av trädgårdsavfall i de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna för Knivsta kommun.

Här kan du läsa de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Allmänna råd vid eldning ute

Eldning sker alltid på egen risk.

  • Du får elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera.
  • Du får elda ris, kvistar och grenar.
  • Du får inte elda löv, gräs och annat avfall som orsakar stora mängder rök.
  • Elda i mindre omfattning och släck eldarna före mörkrets inbrott.
  • Om det råder eldningsförbud är det inte tillåtet att elda.

Vid förbränning av organiskt material bildas ämnen som smutsar ned, luktar illa och ökar risken för bland annat astma och lungcancer. Det är därför inte tillåtet att elda avfall inom tättbebyggt område.

Elda avfall

Avfall ska hanteras som avfall och inte eldas upp.

Eldning av avfall regleras i miljöbalken. Det är förbjudet att elda avfall om det inte godkänts av en myndighetsnämnd eller motsvarande och det gäller såväl hushåll som verksamhetsutövare.

Grundinställningen är att allt avfall ska material- eller energiutvinnas. Det innebär att det ska hämtas av eller lämnas till ett avfallshanteringsföretag. Särskilda skäl kan dock finnas i enskilda fall som motiverar att avfallet omhändertas och bortskaffas på annat sätt.

I miljöbalkens avfallsförordning anges i 38 § att fastighets- eller nyttjanderättshavare som avser att på fastigheten kompostera, gräva ned eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall ska anmäla detta till en myndighetsnämnd eller motsvarande.

I formuleringen "på annat sätt" ingår eldning. All eldning av avfall ska således skriftligen anmälas till Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun i god tid innan bortskaffandet sker. Anmälningskravet för eldning av avfall gäller oavsett om man eldar ute eller med uppvärmningssyfte i en värmepanna.

Det här betyder de olika begreppen

Eldning tillåten

Det är ur brandrisksynpunkt godkänt att elda.

Eldning avråds

Ingen eldning med öppen eld i skog och mark får ske. Det är tillåtet att grilla på fasta grillplatser eller i medhavd grill. Beslut om eldningsförbud fattas av stabsbefälet på Räddningscentralen (SOS).

Eldningsförbud

All eld i skog och mark är förbjuden - även grillning. Grillning på den egna tomten med godkänd grill och kol eller gas som bränsle är tillåten. Beslut om totalt eldningsförbud fattas av brandcheferna i Stockholms Län.

Glöm inte att det är den som tänder elden som är ansvarig för eldningen. Släckutrustning ska finnas på plats så att en eventuell brand snabbt kan släckas.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 maj 2022