Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Socialnämnd

Socialnämnden leder vård- och omsorgskontorets verksamheter. Det betyder att nämnden beslutar i frågor som rör kommunens verksamheter inom vård och omsorg.

Om socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för omsorgen om äldre och personer med funktionsvariation, individ- och familjeomsorg, kommunal hälso- och sjukvård och arbetsmarknadsfrågor.

I verksamheterna ingår bland annat särskilda boenden, hemtjänst och hemsjukvård, ekonomiskt bistånd och familjecentral. Andra områden som socialnämnden leder och ansvarar för är åtgärder för arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden, verksamheten för flyktingmottagande samt färdtjänst och riksfärdtjänst.

Socialnämnden sammanträder ungefär 10 gånger per år. Sammanträdena är i Knivsta kommunhus och är öppna för allmänheten, förutom i ärenden som är sekretessbelagda.

Nämndens ledamöter och ersättare väljs av kommunfullmäktige.

Förtroendevalda i socialnämnden

Presidium

Oscar Hahne (KD)

Oscar Hahne (KD)

Monika Lövgren (SD)

Monika Lövgren (SD)

Gunnar Orméus (S)

Gunnar Orméus (S)

  • Oscar Hahne (KD), ordförande
  • Monika Lövgren (SD), 1:e vice ordförande
  • Gunnar Orméus (S), 2:e vice ordförande

Alla förtroendevalda i socialnämnden

Se alla ledamöter och ersättare i socialnämnden i kommunens förtroendemannaregister Troman publik.

Sammanträden, handlingar och protokoll 2023

Se kallelser för kommande sammanträden och protokoll för genomförda sammanträden i Opengov - kommunens digitala tjänst för politiska handlingar. Kallelse läggs upp när mötet närmar sig.

Socialnämndens individutskott

Socialnämndens individutskott fattar beslut i ärenden som rör en enskild individ och som är sekretessbelagda.

Arkiv, politiska sammanträden

Vill du läsa protokoll från tidigare års sammanträden med socialnämnden (år 2022-2016)? Gå till sidan Arkiv, politiska sammanträden

Om du vill läsa ännu äldre protokoll kontaktar du kommunens diarium, e-post knivsta@knivsta.se, tel 018-34 70 00.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 september 2023